Click here to Join our WhatsApp channel for latest Music Updates.

   
RAP

Nasty Mazz – Izibongo freestyle

Lyrics

Sodlala ngeybongo sibuya ngakhona
Inkosi usenzangakhona
Inkosi ebuya neybongo
Inkosi ethanda amaleydi namaoledi
Inkosi ithanda i-straight I
Mawuvula Ivana igeydi
Futhi ayincengi
(Verse 1)

Wena ungahamba futhi awung-bless I
Ijubane njengo Messi
Idubane kuleyo cage y
Akekho ofuna ukuboshwa
Hai imihlola zulu ugogo ungibhekile
Futhi ungi-bless(ile)
Ngidlala ngevesi Ngidedelugesi
Mina ngimuhle ngicela ungangibheki
(Skroo skroo)
Look at this drip is too drool
Look at my kicks they too cool
Look at my blow is too soon
Look at me now I’m too woo
Look at me now shinning my shoes
Look at me now between the lines
Look at me now in a book
Look at me now in the stud
Look at me now I’m too cool
Dancing a swoosh
Eating a sushi
I Don’t blow up I lose it
I’m highly ukudlula uBusi
Highly sooloosi highly boogoodist
Highly moomoodist
Highly kokodist
Highly blowodist
I used to be smoking
I’m highly blowing a loozy
A loozy a loozy
(Verse2)
(Hook)/chorus
Hai wena nobubi ungazophapha
Sokushaya ngempama
Uthi uyazazi ukhohlwe negama
Hai wena nobubi ungazophapha
Sokushaya ngempama
Uthi uyazazi ukhohlwe negama
(Verse3)
Mina ngimubi ngiyazazi man
Ukuthi uyazi unama-worry
I-bank manje liyakokota
Ngish7bisa umzansi ngalegqe
Wena awufuni
Ngihlanya ukudlula umngani wami
Nginamarabi
Futhi anginisabi ukudlula u-mzansi
(Hook)/chorus
Hai wena nobubi ungazophapha
Sokushaya ngempama
Uthi uyazazi ukhohlwe negama
Hai wena nobubi ungazophapha
Sokushaya ngempama
Uthi uyazazi ukhohlwe negama
Hai wena nobubi ungazophapha
Sokushaya ngempama
Uthi uyazazi ukhohlwe negama

 

 

Audio File