Click here to Join our WhatsApp channel for latest Music Updates.

   

Happy Birthday – April Celebrant

Happy Birthday – April Celebrant

Lyrics:
Happy birthday to you
Eyin omo April
You will celebrate more
In jesus name 2x

Gbogbo omo April wa so wipe
A- apin ire ya nile mi
amin
P- pipe lododun
amin
R- ririje ririmu ni gbogbo ojo
I – ire owo ireomo
L- lola oluwa

Otemi lorun ki jo folorun mi,
Mu kulu muke, majo folorun mi 2x
O mu kulu 2x
Omu keke 3x